Dva toky energie čchi ovládají vztahy mezi pěti prvky: podpůrný cyklus a ničivý neboli kontrolní cyklus. Dá se to srovnávat s ročním zemědělským cyklem podle toho, jaký má každý z pěti prvků k tomu určitému ročnímu období vztah: voda k zimě, dřevo k jaru, oheň k létu, země k časnému podzimu, kov k pozdnímu podzimu.
VODA Zima nastává, když půda je připravena a semena jsou zasazena
v zemi. Je-Ii jaro hezké, semena vzklíčí a dále rostou. Jestliže se ale doslaví pozdní mrazíky, nové výhonky umrznou. Voda podporuje dřevo, ale jestliže je dřeva nedostatek, voda ničí oheň. Pamatujte, že voda vyživuje dřevo, ale hasí oheň.
DŘEVO Jestliže jaro probíhá dobře, v létě jsou pole plné úrody. Jestliže je ale léto chudé vinou nedostatku slunce nebo prudkých a častých dešťů, úroda v zemi brzy na podzim shnije. Dřevo podporuje oheň, pokud se dřevem topí, ale jestliže se ohně nedostává, dřevo ničí půdu.
OHEŇ Po dobrém létě úroda brzy na podzim dozrává. Pokud je počasí z kraje podzimu studené a je zamračeno, úroda nedozraje včas do pozdních podzimních žní. Oheň podporuje půdu stejně jako popel obohacuje zeminu, ale jestliže je půdy nedostatek, oheň může zničit kov.
ZEMĚ Nadbytek slunečního záření v prvních podzimních dnech znamená, že budou dobré žně. Ale první podzimní mrazíky nebo časté deště koncem podzimu ničí úrodu a v zimě se nedají zasadit nová semena. Země podporuje kov stejně jako minerály v zemi vytvářejí kovové rudy, ale jestliže je kovu nedostatek, půda zničí vodu.
KOV Jestliže se zasadila semena obilí koncem podzimu a podmínky v zimě jsou příznivé, následující jaro mohou semena vyklíčit. Jestliže je zde krutá zima, semena mohou zmrznout dřív, než stačí vyklíčit. Kov podporuje vodu, ale jestliže se vody nedostává, kov zničí dřevo.

Vztahy 5 prvků

You May Also Like