Tvary jing a jang
Vysoké štíhlé a dlouhé úzké budovy jsou víc jin, nízké budovy krčící se při zemi, které mají charakteristické tvary jako čtverce, kruhy a osmiúhelníky jsou víc jang.

Pohyb Slunce po obloze mění tok energie čchi, která protéká vaším domovem. Jak Slunce putuje po obloze od rána do poledne, východ, jihovýchod a jih vašeho domova se nabije jang energií čchi. Na jižní polokouli to bude východ, severovýchod a sever vašeho domova. Po poledni, kdy Slunce na obloze sestupuje, západ, severozápad a sever vašeho domova nabíjí energie čchi jin. Na jižní polokouli to bude západ, jihozápad a jih. Světové strany si můžete sami určit tak, že si vezmete kompas a postavíte se do středu vašeho domova. Otáčejte se s ním dokola tak dlouho, dokud střelka kompasu nebude ukazovat na sever. Nebo to také zjistíte tak, že budete pozorovat Slunce,jak putuje po obloze. Vyčkejte, dokud nedosáhne nejvyššího bodu. Pokud jste na severní polokouli, Slunce se nyní nachází na jih od vašeho domova; na jižní polokouli bude na severu. Sluneční strana vašeho domova je vhodnější k provozování činností, jež si vyžadují, abyste byli víc jang. Stinná strana se lépe hodí k činnostem, při nichž byste měli být víc jin. Jestliže už jste příliš jin nebo jang, bude lepší, když strávíte víc času na místě opačném, než je typ energie čchi, která ve vás právě proudí, abyste dosáhli včtší vyrovnanosti. Jestliže se například snadno rozčilíte a máte potíže s tím, abyste se uklidnili, jste pi’Hiš jang a měli byste trávit víc času v té části domova, která je víc jin. Jestliže přestěhujete ložnici do části jin budovy, budete při spánku přijímat víc klidné energie jin, což bude tlumit vaŠe tendence jang, když se potom rozzlobíte. Na druhou stranu, když jste unaveni, vyčerpáni a je váni do pláče, zřejmě jste příliš jin. Pracujte nebo provozlDte činnosti ve slunné části domu, abyste nabrali víc jang energie čchi. Vliv,jaký má energie jin ajang na jednotlivé části vašeho domova, rovněž ovlivní to, jak v něm rozmístíte různé pokoje.

Jin a Jang ve vašem domově

You May Also Like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *