Léčivá energie

může v mnoha případech urychlit uzdravovací proces nebo může být velkou pomocí při udržování rovnováhy.
Léčivá energie se dá předávat:
– v přímém kontaktu
– bezkontaktně
* místně
* distančně (na dálku)
U bezkontaktního přenosu můžeme působit přímo na orgány, systémy apod. anebo mohu působit na astrálním těle – tzv. astrální operace. Není vůbec důležité zda pacient sedí před vámi nebo je na druhém konci zeměkoule. Fyzik by vykřikl „ To je nesmysl, vždyť se čtvercem vzdálenosti energie klesá. Je potřebné si uvědomit, že bioenergie jsou zcela jiné energie než energie fyzikální – umělé. Opět chci zde zdůraznit, že v našem případě se jedná o energoinformační přenos. Nevíme zda energie proudí přes centrální mozek lidstva nebo jinak řečeno přes vesmírné informační pole či proudí přímo za subjektem. Při distančním přenosu potřebuji znát jméno, příjmení a datum narození nebo potřebuji fotografii, rukopis nebo nějaký zástupný předmět. Pokud působím na třetí osobu, například na dítě, které není přítomno, ale je přítomna jeho matka pak ji používám k transféru. Ona si své dítě představí, tím se na něho napojí a já vstupuji na tento spoj a přenáším energii a informace. Je to pro léčitele menší zátěž.

Nepáchejme nikdy dobro! Dobro se má poskytovat na základě požadavku nebo přání. V žádném případě bychom se neměli snažit vnucovat bioenergetické léčení svému okolí. Bioenergie by měla být pacientem přijímána svobodnou vůlí s přáním „vejdi a učiň zázrak“. Někdy se stává, že se léčba nedaří. Může jít o případ, kdy se duch pacienta rozhodl, že si nemoc prožije a protrpí. Obzvláště se to stává, když manžel nebo manželka přinutí partnera, aby toto léčení podstoupil. V takovém případě může léčitel, byť se to zdá absurdní, navrhnout duchu člověka, aby přehodnotil situaci. Znovu zdůrazňuji, že pracujeme na mentální úrovni, že se jedná o energoinformační proces ve kterém nerozhoduje znalost cizích jazyků, takže můžete pracovat s jakoukoliv národností.

Není dobré se zaměřit pouze na orgán se kterým má pacient problémy. Tělo člověka je komplex a velmi složitý komplex, kde vše souvisí se vším. Doporučuji všem naučit se používat energetickou růžici. Tam jsou zřejmé hlavní vazby mezi orgány. Je nutné dostat do rovnováhy celý organismus a proto působit nejdříve na celého člověka. Požádejme vyšší energetický zdroj, aby nám vyslal ty energie, které pomohou. Pokud se neumí léčitel napojit na vyšší zdroj energie a dává energii ze sebe pak zhruba po třech nebo čtyřech pacientech je vyčerpán a pokud bude pokračovat dál může energii odčerpávat z pacienta. Je nutné naučit se působit jako energetická kanál.

Způsoby působení bionergií:
– vytlačení negativní energie
– dodání energie
– vytvoření energetické rovnováhy

Smysl léčení není v tom, abychom pacienta přehustili energií. Jak jsem již předtím řekl, měli bychom cítit volný průtok energie. Pokud chceme, aby se pacient doléčil ještě několik dnů po sezení u nás, vložíme energii (zmagnetizujeme) do vaty, vlny apod. Tyto nabité prostředky pak aplikuje na určená místa. Při léčení je také nutné, aby se léčitel oprostil od všech citů a lítosti. Lítost při léčení nemá svoje místo. Mohli byste ovlivnit průběh léčby a hlavně zmenšit průchodnost energie.

Velkým problémem při léčení je pokud na pacientovi ulpívá energie prokletí, která brání přístupu léčivé energie nebo ji pojímá a ničí. Tuto negativní energii si můžeme představit jako černou žvýkací gumu, kterou nelze setřást a vždy někde ulpí. Snažím se věci přirovnávat k běžným věcem, aby se to lépe chápalo. Určitě by bylo pro řadu z vás nudné, kdybych používal příliš technických výrazů a odborných názvů. Můj článek má být příspěvkem pro obec léčitelskou a pro všechny zájemce o alternativní medicínu. Pokud bych měl mít přednášku pro vědeckou obec pak bych samozřejmě použil trochu jiný jazyk.

Léčitel soustřeďuje energii a myšlenku na nemocného a na nemoc kterou chce vyléčit. Zde bych chtěl jen upozornit, aby jsme se nesnažili pojmenovat nemoc za každou cenu. Jednak to může negativně ovlivnit průběh léčení pokud je příčinou nemoci jiná část organismu, ale také je to nebezpečné proto, že řada pacientů ve své mysli rozvíjí tuto informaci a může situaci ještě zhoršit. Proto je nutné hlavně to, aby pacient nesoustředil své síly převážně na diagnózu, ale hlavně na léčbu.

Egyptský papyrus z doby více než čtyř tisíc let př.n.l. říká:

„Vlož své ruce na místo bolesti a požádej nemoc, aby opustila tělo”

Autor: Ing. Josef Schrötter

Léčivá bioenergie

You May Also Like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *