Tarotové karty, věštění z tarotových karet

Tarot je prastarý systém moudrosti, po staletí vyučovaný tajnými školami mystérií. Tato hluboká moudrost nalézá svůj viditelný, avšak zčásti do symbolů zakódovaný výraz v seskupení působivých obrazů. Každá karta je nositelem energie svých symbolů, kterou promítá a propůjčuje svému divákovi.

Tarot byl původně »knihou« moudrosti podobně jako čínský I-ťing. Lidé se k němu obraceli s dotazy týkajícími se mnoha rozličných záležitostí. Do systému obrazů byla tato »kniha« moudrosti převedena teprve mnohem později. Tarot je nástroj, který můžeme použít k získání orientace na nepřehledné cestě k vlastnímu sebepoznání. Je průvodcem oblastmi vnitřní transformace, odhaluje nám skrytá poselství a rozšiřuje náš pohled na sebe sama a celý vesmír.

Na 78 karet Tarotu dnes můžeme pohlížet jako na symbolickou mapu, zachycující ukazatele a milníky na cestě vnitřního putování. Práce s ním přináší poznání a nové, objasňující pohledy na nejasné životní situace. Intenzivní transformující síla Tarotu může vést k cenným průlomům, vyjasnění a prohloubení vnímání v oblastech, které pro nás v životě nejvíc znamenají. Jsme-li připraveni vidět a přijímat, poskytne nám Tarot cenné informace o našich silných stránkách i slabých místech.

Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu – nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým.Je naším zrdcadlem.

78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán.

Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné souvislosti významné pro život tazatele.

 

Tarot je symbolickou mapou vědomí a knihou moudrosti dávných časů, jež nám v obrazech a symbolech odhaluje tvořivé myšlenky a stavy vědomí, které jsou společné všem kulturám

78 tarotových symbolů představuje portréty a vzorce prožitků, které se odehrávají pouze v našem vnitřním, světě, anebo ty, které vznikají z vnějšího podnětu a jsou typické pro lidskou duši.

Symboly, které působí jako univerzální jazyk v oblasti kde se protínají vnitřní a vnější světy člověka, a tím se spolu pokoušejí komunikovat. Při jakémkoliv druhu vnitřní, tedy duševní činnosti nám symboly slouží jako ukazatele a fungují jako nádoby. které v sobě ukrývají obsah neboli význam, aby nám umožnili „proniknou hlouběji do mystérií života“.

Ze všech karetních souborů mě nejvíce přitahuje Thotův Tarot díky svému výtvarnému provedení a šíři zobrazených symbolů, které se neomezují výlučně na jednu kulturu, obsahuje egyptské, řecké, východní, středověké a křesťanské symboly. Navíc je také jediný, který v sobě zahrnuje prvky numerologie, astrologie, alchymie a kabaly. Thotův Tarotnavrhl Aleister Crowley a vytvořila jej lady Frieda Harrisová. Spojuje různé kultury jak v symbolech tak v přístupu k poznání.

Tarotem musíme pohlédnout daleko za hranice vymezené nám kulturou, v níž jsme vyrostli a musíme začít důvěřovat principům s univerzální platností.

Tarot je zrcadlem vaší duše