I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě https://www.abracadabra.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://shop.abracadabra.cz je:

  J. Cinert
  abracadabra poradna
  Hrdlořezská 208/8
  190 00 Praha 9,

  IČO: 74354604
  HRDLOŘEZSKÁ 208/8. Praha 9, 190 00

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.abracadabra-eshop.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem objednání objednaného zboží nebo služby kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo dle služby dohodou o formě poskytnuté služby.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží nebo službu a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží nebo službu, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat po něm náhradu škody.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

Způsob dodání

Vámi objednané zboží či službu si můžete vyzvednout osobně v naší provozovně nebo Vám bude zasláno Českou poštou:

 1. Osobní odběr: zboží nebo služby je možné vyzvednout na adrese: Abracadabra poradna, Julie Cinert, Hrdlořezská 208/8, 190 00 Praha 9, a to dle předešlé telefonické domluvy na čísle 777 878 822
 2. Zaslání na dobírku: zboží Vám bude zasláno Českou poštou, kdy poštovné a balné hradí příjemce, částka je upravována podle váhy a typu zboží či služby dle ceníku ČP.

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Dodací lhůty

Objednané zboží, které je skladem na provozovně je expedováno do 3 pracovního dne v ostatních případech je dodáváno obvykle do pěti až 14 pracovních dnů nebo po telefonické domluvě v náhradním termínu. Kupující svou objednávkou přijímá tyto dodací podmínky. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty. Pokud kupující se změnou dodací lhůty nesouhlasí, objednávka je upravena (po dohodě např. změnou za jiný výrobek), případně zrušena.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.abracadabra-eshop.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.