Na doby úsvitě
nebylo nic,
ni písku ni moře
ni vln vlahých;
nebylo země,
ni nahoře nebe,
jen propast zela,
zeleně prostá

Völuspá 3

Na začátku nebylo nic, pouze obrovská propast zvaná Ginnunga, svět ledu a mlhy Niflheim, a svět ohně Muspellsheim. Ve světě mlhy a ledu se nacházel pramen Hvergelmir, který dával sílu jedenácti ledovým řekám Elivágám. Stejně z Muspellsheimu vytékal proud lávy. A jednou se Elivágy vytékající z pramene Hvergelmiru setkali s lávou a ohněm Muspellsheimu. Vzájemné setkaní živlů dalo vzniknout nejdříve praobru Ymimu a poté krávě Audhumle. Praobr Ymir se živil mlékem krávy Audhumly a po čase se z jeho těla vydělily další dvě bytosti, obr a obryně. Ti dali základ celé generaci obrů, Jötunům. Z dalších útvarů, vzniklých ze setkání Elivág a lávy, Audhumla vylízala další bytost – Buriho. Buri měl syna Bora, který se oženil s obryní Bestlou. Borr a Bestla měli tři syny: jmenovali se Odin, Vili a Ve. Tato trojice prvních bohů je zvláštní tím, že v některých mýtech vystupují jako tři bratři, jindy jako jediná osoba. Též jsou známí jako Odin, Hoenir a Lodurr.

První bohové se nepohodli s obry a tak byla rozpoutána válka. Bohové zvítězili, když se jim podařilo zabít Ymiho, a v jeho krvi se utopili všichni obři, kteří se postavili proti bohům. Všichni až na jednoho. Obr Bergelmir se zachránil ve člunu a založil novou generaci obrů Jötunů. Tato nová generace byla vypuzena bohy do Niflheimu, Muspellsheimu a jejich nového domova Jötunheimu, aby tam očekávala den odplaty, který jednou přijde.

Bohové se po vítězství dali do práce. Mrtvého Ymiho zatáhli do Ginnungy, a tak stvořili náš svět. Náš svět omývá moře – Ymiho krev. Skály, to jsou Ymiho zuby a kosti. Země je jeho tělo. A nebeská klenba, ta byla zhotovena z jeho lebky. Klenbu podepírají čtyři trpaslíci: Austri, Sudri, Vestri a Nordri, jejichž jména nápadně připomínají pojmenování světových stran v anglosaských jazycích. Bohové též rozdělili čas, určili dráhy a chování nebeských těles. Na pláni Idavöll vyrostly domy bohů, stvořeni byli alfové (trpaslíci) z Ymiho kostí.

A jednoho dne se Odin, Hoenir a Lodurr procházeli po pobřeží moře, kde našli muže jménem Ask (Jasan) a ženu jménem Embla (Jilm), kteří tehdy byli bez života. A tak jim dal Odin duši, Hoenir ducha a Lodur krev a barvu.

Náš svět poté prorostl jasanovým stromem zvaným Yggdrasil…

Vznik světa

You May Also Like