Yggdrasil

Devět znám světů,
prostorů devět
slavného stromu,
co na zemi strmí.

Völuspá 2

Svět Seveřanů podle jejich mýtů tvoří devět samostatných světů, a každý z těchto světů je obydlen určitými bytostmi. Tento celý světový systém podepírá mohutný strom zvaný Yggdrasil. Jasan, který tvoří pojítko mezi světy, má kořeny až v podzemním světě bohyně Hel, prorůstá světem lidí a jeho nejvyšší výhonky sahají až do světa Ásů.

Velmi schematické znázornění Yggdrasilu je na obrázku. Světy jsou propojeny cestami, kterými dokázal projít mezi světy kromě bohů zkušený šaman nebo šamanka. Odin má na cesty mezi světy osminohého koně Sleipniho, pro kterého tyto cesty jsou tak jednoduché, že si jej na tento účel od Odina půjčují i jiní bohové. Yggdrasil je též jediný strom na světě, který divokého Sleipniho udržel.

Jak již bylo řečeno, Yggdrasil sahá až do Helheimu – severského podsvětí. Některé kořeny jsou v Niflheimu – v něm vládne drak Nidhöggr, který se snaží Yggdrasil zničit útokem na jeho kořeny. Strom má ovšem obránce, orla, který sídlí v jeho koruně a dennodenně Nidhögga napadá. Pod jinými kořeny je studnice moudrosti, kterou kdysi hlídal obr Mimir. Každý, kdo se z ní napije, získá velkou moudrost. To ovšem není jediná studna u Yggdrasilu – u jiné žijí Norny – severská obdoba našich sudiček. Jsou tři – Urd, Verdandi a Skuld. Pokud se zrovna nestarají o osudy smrtelníků, zalévají Yggdrasil ze své studny. Tato studna zvaná Urdina studna, je často svědkem porad Ásů.

1. Niflheim

Země ledu a zimy, ve které pramení z Hvergelmiru Elivágy. Vládne mu drak Nidhöggr. Svět se stal dočasným útočištěm mrazivých obrů, kteří čekají na poslední bitvu s bohy.

2. Muspellsheim

Druhý ze světů, kterého části dali vzniknout světům Yggdrasilu. Je obýván plamennými obry, kterým vládne černý obr Surt. S mrazivými obry je spojuje jediný cíl – zničit řád světa daný bohy Asgardu.

3. Midgard

Svět lidí, ve kterém žijeme. V tomto světě se prolíná působení sil řádu – bohů a sil chaosu – obrů. O tento svět se vede neustálý boj a stranu Ásů zde jako ochránce Midgardu zastupuje Odinův syn Thor.

4. Jötunheim

Další obří svět – nicméně ne všichni obři z Jötunheimu jsou bohům nepřátelští. Někteří jötunheimští obři jsou na cestách společníci Thorovi – společníci největšího nepřítele obrů. Jötunheim je drsná skalnatá země bičovaná silným větrem. Vládne zde obr Asvind.

5. Vanaheim

Země druhého pokolení bohů. Vanové jsou známí bohové plodnosti. Jejich země je zemí hojnosti a klidu. Nicméně přes své hlavní schopnosti dokáží Vanové i tvrdě bojovat. Jejich náčelníkem je Aegir.

6. Ljosalfheim

Světlí trpaslíci obývají tento svět, který je přechodem mezi nejnižšími sférami Asgardu a nejvyššími sférami Midgardu. Světlí trpaslíci jsou bytosti intelektu a spirituality. Jejich vládcem je bůh z pokolení Vanů Freyr.

7. Svartalfheim

Tento svět obývají tmaví trpaslíci – ovšem označení světlí nebo tmaví nemá nic společného s jejich charakterem. Stejně jako v Ljosalfheimu se zde prolínají nejnižší sféry Midgardu a nejvyšší sféry Helheimu. Tmaví trpaslíci jsou velmi schopní výrobcové magických předmětů, které slouží bohům k boji s obry, cestám mezi světy a k jiným různým účelům. Tmavým trpaslíkům vládne náčelník jménem Modsognir.

8. Helheim

Svět studené bohyně Hel je místem, které je dosažitelné mostem přes řeku Gjoll – jednu z Elivág. Most hlídá pekelný pes Garm, který žije v místě zvaném Gnipahellir. Tento svět ovšem není peklo z našeho pohledu – není zde utrpení v kotlích vařící smůly a neposkakují zde žádní čerti s rohy a kopyty. Je to spíše místo, kam odejde většina mrtvých a kde v nehybnosti mrazu očekávají znovuzrození.

9. Asgard

Po stvoření světa Ásové přišli na pláň Idavöll a zde postavili Asgard, hrad Ásů, kterému vládne nejstarší, nejmoudřejší a nejsilnější z Ásů – Odin.

Svět Seveřanů

You May Also Like