Tu mrštil Odin
oštěpem ostrým,
první to byla
vražda v světě;
stržena hradba
hradu Ásů,
bojovní Vanové
válku zvedli.

Völuspá 14

AESIR a VANIR – dvě pokolení severských bohů, kterým po staletí patřívala Skandinávie a přilehlé země včetně Anglie. Pokolení Vaniru – Vanové – jsou starší než pokolení Aesiru – Ásové. Vanové jsou spíše bohové vod, země, plodnosti a magie seidhu, Ásové mají na starosti právo, války, vědomosti, literaturu a magii run.

Ne vždy tyto dva rody žili ve smíru. Jednou mezi nimi vypukla válka, kterou nepřímo vyprovokoval Odin, když zabil Gullveigu, jednu z Vaniru. Gullveiga mámila mysli bohů, a tak ji Odin probodl svým oštěpem. Vanové vypověděli Asgardu válku a ukázalo se, že jsou i výbornými válečníky, když porazili Aesir a zbořili zdi kolem Asgardu.

Ačkoliv válka skončila jasným vítězstvím jedné strany, nastoupil smířlivý mír. Aesir a Vanir uzavřeli mírovou dohodu a vyměnili si některé své příslušníky. Do Vanaheimu tak odešel Ás Hoenir doprovázen obrem Mimim, a do Asgardu přibyl vanirský bůh moře Njördr se svými dětmi – Freyem a Freyou.

I když z neznámého důvodu Vanové zabili Mimiho a jeho hlavu poslali do Asgardu, mír to nenarušilo, a tak mohly Asgard a Vanaheim spolupracovat. Například Odin se od Freyi naučil šamanskou techniku seidhr a naopak on Freyu naučil runovou magii.

Po smíru převzal větší část vlivu na osudy světů Asgard…

Dva božské rody

You May Also Like