Velmi mocným posláním run je jejich použití jako ochranných talismanů. Budete-li při sobě nosit určitou konkrétní runu, vyvoláte přírodní síly, jež reprezentuje. Ty vám poskytnou dodatečný ochranný štít proti nepřátelským energiím, které vás ohrožují. Magická síla jednotlivých run je následující:

 

F

Runa prospěšná pro uvedení věcí do rozhodného stadia, uspíšení řešení nebo odstranění únavných průtahů. Podpoří pozitivní výsledek nějaké události. Chrání člověka, přejí-li mu nepřátelsky smýšlející lidé něco zlého.

U

Podporuje dobré zdraví a emoční stabilitu. Přitahuje nové možnosti v životě. Pomáhá přizpůsobit se náhlé změně.

Th

Poskytuje celkovou ochranu před neznámým, psychický i fyzický štít před nepřátelskými silami. Je to projevená síla víry. Dává nám sílu odrazit negativní události.

A

Zesiluje tvůrčí a komunikativní energie. Skýtá pomoc při zkouškách či různých prověrkách. Urychluje získání odpovědi na dosud nezodpověděnou otázku. Ucházíte-li se o zaměstnání, je dobré mít ji při pohovoru u sebe.

R

Poskytuje ochranu na cestách – fyzických i duchovních. Pomáhá udržet rychlý spád věcí, zabraňuje průtahům a možným překážkám.

K

Posiluje tvořivé energie, umožňuje hluboké proniknutí do podstaty věci a jasné myšlenky. Napomáhá náhlému intuitivnímu pochopení, když je nejvíc potřebujete. Kaunaz je spojována s ohněm a jako taková může pomoci rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti mezi dvěma milenci.

G

Užívá se k přivolání pozitivních událostí v životě. Také zvyšuje šance na obdržení daru, získání finančního zajištění či jiného materiálního zisku nebo informace, kterémůžete využít k nějakému výnosnému úsilí. Gebo má velkou sílu přivolávat, a může vám proto pomoci probudit skryté talenty a odhalit latentní schopnosti.

W

Přináší úspěch ve veškerém snažení. Používá se jako magický prostředek pro štěstí, chcete-li zlepšit své vyhlídky na úspěch. Pomůže vám naklonit univerzální síly ve váš prospěch. Usnadňuje průběh jinak složitých událostí.

H

Tato runa se používá pro duchovní rozvoj, životní ponaučení, prohlédnutí a moudrost. V nepříznivé situaci přináší štěstí. Těžké časy již nebudou tak tvrdé. Pomáhá intuici varovat vás předem před příchodem nebezpečí.

N

Nauthiz naplňuje naše touhy. Ukončuje období osamělosti a neuspokojení. Pomáhá při obsesivním a nutkavém chování a při závislosti. Pomáhá univerzu dát vám to, čeho je vám zapotřebí. (Upozornění: Mezi tím, co chcete, a tím, čeho je vám zapotřebí, bývá velký rozdíl!)

I

Zklidňuje situaci. Zastavuje určitý děj. Uchovává věci takové, jaké jsou (zmrazí je). Zpomaluje změny. Je prospěšná pro ovládnutí netrpělivosti. Pomáhá zchladit horkou hlavu a potlačit výbušnost. Udržuje situaci v její současné podobě.

J

Povzbuzuje plodnost, odměnu za vynaložené úsilí, pozitivní výsledek právní záležitosti. Podporuje cyklus práce a odměny. Napomáhá začátkům nových projektů.

Y

Velmi mocná ochranná runa. Zastavuje škodlivé síly a čistí vzduch od negativních emocí. Léčí nevraživost a odstraňuje překážky. Pomáhá empaticky založeným osobám zbavit se negativních emocí, které načerpaly od druhých.

P

Bývá používána pro sebezdokonalení, osvícení a rozvoj senzibility. Pomáhá nám nacházet naše skryté vědomosti a odkrývat tajemství. Je prospěšná pro získání tajného vědění.

Z

Pravděpodobně nejvšestrannější symbol celkové ochrany. Povšimněte si, že se svými rameny vztahuje k nebi, přivolávajíc tak pomoc shůry, která má jejího uživatele ochránit a zajistit mu bezpečí. Užívá se v obdobích zranitelnosti k posílení vlastní obrany. Algiz vnáší do života mír a pokoj.

S

Další mocná ochranná runa. Sowulo nás obdařuje sebevědomím, osobní silou a zvyšuje charisma a sebejistotu vystupování. Je to velmi agresivní runa, proto se její síla může vymknout kontrole. Pokud vás její vliv zcela pohltí – neboli se stanete příliš domýšlivými a arogantními -, přejděte na Algiz.

T

Tato runa se užívá pro sílu, útočnost a smělost. Kdysi s její pomocí přivolávali válečníci v boji větší sílu – před bitvou si ji vyrývali na zbraně. Použijte ji ke zvýšení své soupeřivosti. Také může být prospěšná, potřebujeme-li něco vydržet či přestát určité období. Podporuje vítězství.

B

Ochranná runa pro rodinu, přátele a domácnost. Je to dobrý talisman pro ochranu dětí. Vyryl jsem ji svému psovi na známku, abych jej ochránil před zraněním či nehodou.

E

Vyvolává prospěšný aspekt náhlé změny, jako je přestěhování, nové zaměstnání či cesta. Usnadňuje nám období přivykání a zvyšuje naši přizpůsobivost a vynalézavost.

M

Představuje službu lidstvu a je velmi prospěšná v těžkých časech, kdy si myslíme, že jsme zcela opuštěni. Přivolává sílu kmenové příslušnosti a dává nám na srozuměnou, že nejsme tak docela sami, jak si myslíme – druzí nás pozorně sledují! Pokud jste žáci, jimž je zapotřebí učitele, Mannaz vám jej pomůže přivést do cesty. Pokud jste v nějakém místě cizí a hledáte přítele, pak můžete počítat s tím, že jej naleznete.

L

Zvyšuje senzitivitu, empatii, intuici a zemské energie. Snažíte-li se rozvíjet svou senzibilitu či okultní schopnosti nebo je posunout na vyšší úroveň, tato runa vám bude nápomocna.

Ng

V doslovném překladu představuje symbol pro mužské genitálie. Podporuje plodnost, podněcuje pozitivní tvůrčí energie a pomáhá určitý úkol či projekt dotáhnout do úspěšného konce.

D

Zvěstuje nový začátek, svítání na nové časy. Staré situace a praktiky jsou ponechány minulosti, aby uvolnily místo novému začátku. Pomáhá nám zbavit se nějakého zlozvyku.

O

Chrání naše finance a hmotný majetek. Doporučuje se umístit tuto runu někde v domácnosti nebo třeba v automobilu.

Ódinova runa

Osud. Přestože by se mohlo zdát podivné nosit při sobě prázdný amulet, pamatujte si, že přírodní síly vyvoláváme především soustředěním své mysli určitým směrem. Ódin ukazuje, že jste ochotni učinit ve svém životě obrat podle vůle Boží. Žádáte o úplné přijetí svého osudu. Wyrd vám dodá sílu a duchapřítomnost, abyste dokázali přimout výsledek, ať už bude jakýkoliv.

Runové talismany

You May Also Like