Tyr je hvězda,
která tě vede cestou tvou
a vždy slib dodrží.
A i když je svět zahalen noční mlhou,
nikdy tě nezradí.

ASRP

Nebeský bůh, mlčenlivý Ás Tyr, by se dal zařadit v roli generála do triumvirátu, kde je Odin státníkem a Thor elitním pěšákem. Volán často na pomoc v bitvách, zbraně Vikingů bývaly často označeny jeho runou. Tyr je bůh čestného boje, spravedlnosti a přísahy.

Nejstarší demokratický parlament v té formě, jak ho dnes chápeme, byl severský Thing. Thingy, kterým dal základ Tyr, byly regionální sjezdy svobodných seveřanů z okolí. Lidé přijížděli, aby pod dohledem zákonodárců řešili své spory a problémy. Staroseverské zákony byly v některých ohledech podstatně demokratičtější než jejich soudobé evropské protějšky, případně zákonnost antická.

Pokud například poslal svobodný člověk svého nevolníka provést nějaký zločin, nebyl potrestán nevolník, ale onen člověk… Thing je ve formě Althingu (islandského parlamentu) nejstarším evropským parlamentem s nepřerušenou tradicí.

Tyr se velmi zasloužil o to, aby byl oddálen konec světa. Jedno z Lokiho dětí, obrovský vlk Fenrir začal být tak nebezpečný, že ho bohové, kteří si ho k sobě vzali ještě jako štěně, museli spoutat řetězy. Jenže Fenrir těžké řetězy dvakrát roztrhl jenom tím, že se ráno protahoval. A tak bohové požádali o pomoc trpaslíky, a ti jim zpátky poslali tenké vlákno. Pochybovačný Odin vzal toto vlákno a snažil se ho roztrhnout. Ačkoliv se vlákno zdálo být lehce roztrhnutelné, nepodařilo se to Odinovi dokonce ani poté, co za jeden konec tahal on sám a za druhý Thor. Vlákno vydrželo, i když do něj začal sekat Tyr svým mečem a jiný bůh sekyrou.

Fenrir ovšem začal tušit zradu, a tak když ho bohové vyzvali, aby zkusil přetrhnout tenké vlákno, chtěl záruku, že se nejedná o něco nečestného. Jeden z Ásů měl dát ruku do Fenriho tlamy na znamení toho, že to není žádná zrada. Žádný z Ásů nechtěl přistoupit na něco takového, a tak Tyr beze slova strčil svou ruku do vlkovy tlamy. Fenriho spoutali vláknem, a když Fenrir po marném zápase zjistil, že se nevyprostí, udělal to jediné, co v té chvíli mohl – a Tyr už navěky zůstal jednorukým bohem.

Tyr, známý v Anglosasům spíše pod jménem Tiw, Tiwaz, má též svůj den – úterý, Tiw’s day – Tuesday.

Tyr

You May Also Like

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *