Co jsou to symboly, jak na nás působí, co znamenají a jak se dají využít ataké zneužít, na to by vám měl tento článek poskytnout alespoň rámcové odpovědi.

Již od raného dětství jsme obklopeni nejrůznějšími obrazovými vjemy, které vnímáme buď pasívně – ve formě podnětů zvenku, nebo aktivně – jako přímou formu komunikace s naším podvědomím. Zejména sny jsou velice silným a přímým způsobem, pomocí kterého se s námi snaží navázat naše vyšší já alespoň částečný kontakt.

Pojďme se však nejprve podívat na první uvedenou skupinu a tou jsou vjemy vnější. Prvním takovým symbolem, který do značné míry ovlivňuje náš vývoj bezprostředně po narození je osoba matky, případně člověka, který se o nás nejvíce stará. Matka se pro nás stává na dlouhou dobu symbolem všeho, co ve svém vývoji vnímáme – bezpečí, domova, lásky, hřejivé náruče, ale také třeba strachu z přehnaných trestů, nepřiměřených reakcí a podobně. (V dospělosti pak roli matky či otce do značné míry přebírají naši životní partneři a stávají se tak často nevědomky dalšími významnými výchovnými ukazateli, které formují náš komplexní pohled na svět.) Postupně pak na nás začínají působit symboly další, ať jsou to pohádkové postavy, které vyjadřují věčný souboj zla a dobra, nebo například prakticky všudypřítomný křesťanský kříž s Ježíšem Kristem. Zejména tento kříž je značně zajímavý – shlíží na nás na hřbitovech, ze stěn kostelů, na sochách i z mnohých knížek, dětské nevyjímaje. Jeho prostřednictvím k nám například promlouvá kolektivní vědomí větší části lidstva, které bylo po tisíciletí silně ovlivněno křesťanstvím. Jistě si vpomenete, že pocity, které ve vás kříž vyvolával byly často tísnivé, ale mohly být i majestátní, podobně jako další symboly pevné pozice křesťanství – katedrály a kostely. Panický strach, případně podvědomou hrůzu v mnohých z nás vyvolá ale i třeba naprosto nevinný pavouk či had. Z jakého důvodu? Oba živočichové (plus štíři či hmyz) symbolizují primární, živočišnou sexualitu – největší a obtížně ovladatelnou sílu, kterou disponujeme. Pokud v nás tedy tyto skupiny zvířat budí negativní emoce, pravděpodobně máme ve svém podvědomí bloky v intimní oblasti. Tyto potíže pramení ze známé teorie o tzv. Hadí síle, která když je aktivována, projeví se mimo jiné tak, že slyšíme bzučení, vnímáme šimrání (jako by po nás lezl hmyz) a po páteři se nám v představách cosi plazí. To vše mohou být různé formy projevů probuzené sexuality.

Jistě jste si tak všimli, jakým způsobem bývají označena nebezpečná místa – tunely, zúžený profil, železniční přejezd, díra na silnici a podobně – je to často kombinace ostré žluté a černé barvy, ve střídajících se pruzích. V přírodě jsou takto výrazně označeni nebezpeční predátoři – vosy, sršni, pilořitky, ale i třeba mnohé kočkovité šelmy (typickou je například tygr). Rovněž velcí plazi (anakonda) mívají žlutočernou pokožku. Kombinaci černé a žluté tedy lidé převzali z přírodního prostředí a s úspěchem ji využívají k varování před nejrůznějším nebezpečím. Žlutá a černá je pro nás podvědomým symbolem výstrahy.

Pentagram či hexagram si v podstatě automaticky spojíme s magií a to bez ohledu na to, jestli v ní věříme, či nikoli. Jedná se o symboly používané tisíce let ve spojení s okultními praktikami a jsou skutečně nabity velice silnou energií. Mohu vám téměř s jistotou zaručit, že po správně provedeném magickém rituálu ve vhodnou dobu na odpovídajícím místě již pravděpodobně nebudete mít o existenci magických praktik nejmenší pochyby. V dnešní době nosí zejména mladí lidé na krku pentagramy, nebo hexagramy – jako by tím chtěli vyjádřit, že jim současný svět neposkytuje dostatečné bezpečí a jistotu.

V souvislosti s událostmi ve čtyřicátých letech minulého století vešel do celosvětového povědomí asi prozatím nejmocnější symbol zla, který vznikl z původní buddhistické a hinduistické svastiky – obrácený hákový kříž. Nacisté vědomě obrátili ramena svastiky tak, aby se její původní význam – dobro, láska a harmonie změnil doslova o stoosmdesát stupňů. Pod vlajícími prapory s hákovými křížy změnily německé armády pod vedením jediného organizátora celý svět k nepoznání. Podle známého hesla „všechno zlé je k něčemu dobré“ nakonec zvítězily mírové síly a většina národů se odklonila od politiky násilných globálních konfliktů.

Tolik snad o symbolech vnějších a nyní se pojďme podívat na přímou řeč našeho podvědomí – symboly které vídáme ve svých snech. V minulém století a až do vzniku totalitních režimů se u nás úspěšně živilo až neuvěřitelné množství vykladačů snů a karet. S výjimkou různých pouťových podvodníků se často jednalo o lidi s vyvinutou intuicí, kteří byli schopni sny dobře interpretovat a jejich význam klientovi srozumitelně vysvětlit. K této metodě se lidé začínají opět vracet až v posledních letech.

Ve snu se nám zdají různé věci – od souvislých dějů s příjemným až po nesrozumitelný sled obrazů a vjemů, ze kterých pak máme ráno v hlavě zmatek a obavy. Zejména obrazy a symboly však používá naše podvědomí, aby nám jemu srozumitelnou a přímou formou sdělilo nějakou důležitou informaci. Mladá dívka vychovávaná prudérními rodiči se tak může dočkat opakovaného snu, ve kterém jí omotává pavučinou ohromný pavouk a ona cítí děsivou hrůzu a bezmocnost. Sen jí však symbolizuje akutní potřebu vytrhnout se ze svazující výchovy a sexuálně se uvolnit, což je přirozeností každého mladého organismu. Podvědomí k nám promlouvá často právě ve spánku, protože v tuto chvíli jeho tichou řeč nerušíme svojí myslí, která nás jinak přes den doslova zavaluje stovkami často protichůdných a zmatených myšlenek. Mladý muž či hoch v pubertě, který je rovněž vychováván přísnými rodiči může mít sny, ve kterých se objevuje oheň či hmyz. Proč ženy vidí ve snu zejména pavouky a hady, kdežto muži spíše oheň? Tato zajímavá skutečnost souvisí se samou podstatou našeho bytí – ženy jsou spíše citově zaměřené bytosti, příslušný živel je voda a země a proto ti pavouci, pavučiny, hadi, otvory, stonožky atd. Muži jsou ohniví a vzdušní, uvolněná sexuální síla je symbolizována právě ohněm a také agresívním hmyzem – zejména včelami a vosami. Paradoxně však mají ženy sexuální sílu daleko větší, než muži. Příčina je čistě biologická – žena je schopna porodit značný počet potomků a proto potřebuje vysokou hladinu sexuální, tedy životní energie. Svojí introvertností a citovostí však prožívá případné problémy v intimní oblasti daleko intenzívněji a proto se také často ve větší míře podstatně více obává pavouků, hadů, štírů a hmyzu. Muž nemá tolik problémy s uvolněním a proto je mu symbolizována sexuální síla především ohněm, o kterém se mu může v případě bloků v intimní oblasti často opakovaně zdát. Sny s erotickou tematikou jsou častější zejména z důvodu, že sexuální energie je nejsilnější biologickou silou a nedá se nijak potlačit. Pak jsou tu ale i další symboly, jejichž význam může být poměrně přímý. Pokud se třeba topíme v řece, nemusí se jednat o varující sen a strach ze zákeřných vodníků není v tomto případě vůbec na místě. Naše podvědomí nám signalizuje, že se zbytečně topíme v citových problémech a nehledáme konstruktivní cestu ven. Voda tu zastupuje citovou oblast a topení se určitou beznaděj a absenci vhodného východiska. Sny o výkalech se často uváděly jako možnost materiálního zisku, což byla pravda pouze částečná. Především se opět jedná o náhle probuzenou sexuální sílu (výkaly souvisí rovněž se sexem), která nám následně svým prouděním po páteři otevře intuici a zlepší sebedůvěru, následně jsme pak schopni využít vhodnou příležitost. Zdá li se nám o dětech, značí to prý nemoc. Opět tomu tak může být, ale zase pouze v přeneseném významu – naše podvědomí nám snem o dětech sděluje, že utíkáme před problémem a snažíme se chovat jako bezstarostné dítě. Tento přístup může skutečně později vést ke zdravotním potížím, ignorujeme li určité signály těla a mysli.

Výborným způsobem domluvy s naším podvědomím mohou být tarotové karty. Jejich symbolika je totiž tisíciletími propracovaná a svými obrazci nás okamžitě osloví, přičemž nám evokuje v podvědomí správné odpovědi a reakce. Výhodou v dnešní době je skutečnost, že k zakoupeným kartám (dobrý je Waite tarot) dostaneme srozumitelnou příručku, jak celý systém používat. Velmi dobrou a srzoumitelnou knihou je „Základní tarot“ od Alana Okena. Pokud neovládáme budhistické meditace, nebo mentální techniky Alfa, jsou pro nás tarotové karty přístupnou formou komunikace s podvědomím právě pomocí symbolů.

Tolik tedy obecně k problematice symbolů, působících na naše podvědomí. Jak už jsem psal ve svém dřívějším článku o intuici, symboly nám poskytují skutečně přímou cestu k informacím plynoucím z podvědomí a pokud se jim naučíme rozumět, může se v našem životě mnohé změnit k lepšímu…

Autor: Zbyněk Slába
Symboly-skrytá řeč podvědomí

You May Also Like