Sexuální magie!

Zajímá vás tohle téma? Necítím se být učitelem ani guru, chci vám jen nabídnout svou vlastní cestu k Vyšší sexualitě.

Má cesta začala velmi hezkým omylem, vydal sem se na logickou i když s odstupem času vidím, že ne asi nejlepší stranu. Byla to cesta zvyšování erotických stimulů. Ta má však háček, je trochu návyková a stimuly se dostanou po čase na, ale i za hranici toho čemu se říká bizardní. Nic proti ničemu, máte-li partnera či partnerku, kteří to budou dělat s vámi nevidím v tom žádný problém. Tak či onak objevil sem další cestu a s tou vás na svých řádcích seznámím.

Novou cestu jsem našel v učení Tantry. Jako všechna učení v mém životě jí neberu nijak doslovně ale beru si z ní moudrost a z trochu amerikanizovaného podání u nás překládaných autorů z ní dělám pro sebe stravitelnou záležitost.

Shrňme si nejdříve jak na tom naše sexualita je, co do postavení ve společnosti. Vlivem církevních a morálních tabu je povědomí o sexu dosti povrchní a velmi neúplné. Jelikož jde o deformaci mnohastaletou, musíme se obrátit na starší učení abychom něco nového našli.

Tantra nás učí jak se vyrovnat sám se sebou, což považuji za základ pro jakékoli partnerství. Z život si nasbíráme spoustu různých mindráčků a jiných poruch osobnosti, které se ná projevují v životě různými projevy. jedním z nich je obrnění některé části těla což způsobí je jí necitlivost, to je bohužel dost často případ celé pánevní oblasti, což je pro sex velmi důležité, ale jsou to samozřejmě i jiná místa. Dalším projevem je naopak přecitlivělost, která způsobí nedotknutelnost těchto částí. Prostě nikomu nedovolíme se jich dotýka, protože je nám to nepříjemné. A pak celá řada frustrací, jako jíst na veřejnosti a podobně. Citovou nedostatečnost a zlomené srdce často vyléváme na svých blízkých nebo na domácích mazlíčcích a dáváme jim všechnu naší překypující lásku a cit. To všechno se dá přirozenou cestou pomocí Tantry zvládnout. Také sexuální nenasytnost je důsledkem naprosto nedostatečného a povrchního sexu, který je v dnešní společnosti tolik běžný. Tantra vám proti tomu nabízí velmi intezivní zážitek, velice intimní, vede vás cestou jemnosti, nejde o žádné šamanské orgie, je to splynutí na fyzické i duševní úrovni, je to velmi přirozené, není třeba vzívat božstva ani se zúčastňovat jakýchkoli sekt a jiných podivných praktik.Abychom mohli s tím vším pracovat, musíme si říct, že je třeba si otevřeně o těchto věcech promluvit. zbouráte tím tabbu a budete o tom mluvit i dál, což bude potřebné. Při všech sezeních, cvičeních a povídáních můžete cítit strach, nebo stud. Hovořte o nich, neskrývejte jepotlačený stud, nebo strach je samozřejmě kontraproduktivní. Všechna cvičení berte s hravým nadhledem, nebuďte křečovití. Také se nebojte, že bavit se o sexu a dělat tato cvičení je něco obscénního, není je to jen způsob, kterým se vyrovnáváme se současným stylem života, pro který jsme nebyli naprogramovaní a proto v něm máme trhliny. V každém z nás je část muže a část ženy je důležité si tyto části uvědomit, čemuž se budeme věnovat později. Muži často řeší kontakt se svým ženským já maskováním nejrůznějšími projevy chlapáctví, což je samosebou velmi nešťastné řešení a každý si tím asi projde, ale teprve připuštěním si svých obou součástí se muž stane mužem, mužem vyrovnaným, a uvědomnělým. Nenabádám vás k žádné zženštilosti, a nemá to ani nic společného se sexuální orientací. Bude pro něj prostě snazší zařadit se do dnešní rodiny a najít tak své místo v ní, jelikož podmínky se nám od dávných dob změnily ale naprogramování ještě ne.Například muži mají složitější situaci v dnešní společnosti z psychologického hlediska, jejich genetické naprogramování se odo jejich současných životů velmi liší a sposta mužů se v tom ztrácí. Muž v dávných dobách (a to téměř do nedávna) byl naprogramován k tomu, že ráno opustí svůj domov a dovečera, nebo i několik dnů zůstává mimo něj. Shání potravu je na práci nebo na pastvě, to je vedlejší. Když se navrátí, má touhu si sednout a v klidu “hledět do ohně”. Toho si všimněte děláme to i my dnešní muži, stačí jen chvíle ale po návratu domů chceme zpravidla chvíli klidu. Někdo si čte noviny, někdo kouká na televizi, nebo jakoukoliv jinou činnost. Pak se dokáže zvednout a dál fungovat, po tuto dobu, je-li rušen bude muž odmítavý a nenaladěný. V dnešní době se většina mužů vrací večer domů, některé rituály se nezměnily, ale některé by měly. Hledění do ohně mezi ně nepatří, ten by měly ženy akceptovat, ale uvědomnělý muž miluje svou ženu a dělí se s ní o své city, ale také se s ní dělí o chod domácnosti, jelikož se role více vyrovnaly. Není ani náhodou projevem mužské slabosti se těchto věcí zůčastňovat, naopak, uvědomnělý muž se nebojí, že by projevem citu, nebo sdílením domácích prací ztratil ze svého mužného kreditu, on o něm totiž ví a nemusí si dokazovat, že ho má. Žena oproti mužům měla velmi podobnou úlohu jako dnes, jen se vlivem emancipace zůčastňuje všech pozic v životě. Také ona by si ale měla svou původní úlohu uvědomovat a ctít ji. Nemyslím tím že žena má stát u plotny a když tě ruší u fotbalu tak jí zkrať řetěz! To je velmi chlapácké a nemá to s partnerstvím nic společného. Ženy, ale často zapomínají na svou úlohu strážkyní rodinného krbu, žena z domácnosti tvoří domov. Přístav kam se oba rádi vrací. Často potlačují svoji ženskost a považují ji za znevýhodňující faktor, je to však jejich nejsilnější zbraň, které se vzdávají. Žena je okouzlující stvoření vybavené mnoha rafinovanými zbraněmi, které kdž se naučí používat bude obdivovaná a ctěná. Bohužel je jen málo žen které si to uvědomují a omezují se na chvilkové hry kdy se jako ženy cítí, ale to není ono. Také žena se musí cíti ženou a nemusí si nic dokazovat a všechny kolem sebe donekonečna přesvědčovat že tomu tak je. Se sexem to samosebou souvisí také. jestliže žena v sobě nectí ženu a muž muže nemůže být jejich vztah naplněn a jejich spojení nenabude nikdy větší intenzity. Orgasmus je duševní záležitost!!! sice má své fyzické projevy, ale vychází z duše a ta není-li v pořádku nemůže vyprodukovat silnější emoci. A tou se začneme zabývat….(pokračování příště)

Debustr

Sex-magie

You May Also Like