Slovo reiki znamená „univerzální životní energie“

a léčení spočívá v přenášení léčivé energie z dárce na příjemce.
Léčitelé většinou získávají svou schopnost takto léčit studiem u učitele „mistra reiki“.
Terapeut absolvuje postup nazývaný „naladění“, který má uvolnit kanál, jímž může proudit léčivá energie. Léčitelé se také učí speciální „práci rukou“, užívanou během terapeutických sezení. Léčitel bude pokládat ruce na vaše tělo a intuicí hledat nejvýhodnější polohy k předávání léčivého proudu energie.

 

Historie REIKI

Reiki je především japonské slovo, která ve volném překladu znamená vesmírnou životodárnou energii. Zároveň se také jedná o název pro efektivní formu přírodního léčení. Reiki se také nazývá energie, které je při této prastaré metodě využíváno.

Traduje se, že technika Reiki byla vytvořena v polovině 19.století japonským mnichem Mikaem Usuim, který chtěl zjistit způsob léčení a zázraků, které se odehrály v historii lidstva (Ježíš, Buddha atd.). Po svém dlouhém hledání odpovědí na svoje otázky mu jeho duchovní učitel vnuknul myšlenku meditace a půstu na posvátném místě. Za toto místo si pan Usui zvolil místo pod „svatými“ cedrovými stromi na hoře Kurijamě poblíž Kjóta. Po jednadvaceti dnech pobytu a meditací na hoře měl Usui duchovní prožitek (někdy též nazývaný osvícení). Díky tomuto prožitku a pochopení se rozhodl s energií, kterou později nazval Reiki (někdy též nazývaná vesmírnou láskou), pracovat. Vždy prosazoval, že tato technika, kterou rozvinul, je určena především pro osobní růst jednotlivce na úrovních mentálních, emocionálních, duchovních a samozřejmě také fyzických. Součástí techniky Reiki je přikládání rukou, jimiž se energie předává, na místa bolesti či nerovnováhy. Pochopení Reiki spočívá především v jejím úžívání a uvědomování si účinků na vlastním těle.

Tato technika se dá použít kdykoliv, kdekoliv a na cokoliv. Jediným omezením se může stát mysl jednotlivce, který tuto techniku provozuje. Nejrozšířenejším projevem po působení Reiki je pocit uvolnění a klidu. Tyto pocity navracejí tělo příjemce k vlastní rovnováze, která je skutečnou podstatou léčení na výše uvedených úrovních.

Reiki není psychotronická ani myslí řízená energie. U těchto metod je nemoc vždy považována za zápornou energii, kterou terapeut přitahuje jako magnet a vytahuje ven z těla léčeného. Tím se výrazně liší od Reiki. Technika Reiki nespočívá v polaritní terapii ani magnetismu. Staví především na tisíciletá učení dálného východu o nastolení rovnováhy energie v těle existující.

Pomocí Reiki nediagnostikujeme ale pouze bezpodmínečně nabízíme energii. Bezpodmínečnost je zde velice důležitá, protože tím je člověk energii Reiki předávající zbaven svého ega, které by mohlo bránit či omezovat průchod a množství energie Reiki. Energie Reiki má také „vlastní moudrost“ a sama na těle příjemce vyhledává místa nerovnováhy a potíží. Tuto oblast harmonizuje a tak připomíná tělu, mysli i duši příjemce stav, ve kterém je jednota, dokonalost a láska

Reiki

You May Also Like