Attendees at corporate events, parties, celebrations, balls or birthdays.

1,815.00 

Zábava na Firemní akce, Věštkyně Firemní večírek, soukromá party, nebo oslava narozenin i s Anglickým jazykem. PS: Cena je smluvní dle konkrétní akce, místa (cestovné, ubytování) AJ, základní cena bez angličtiny bývá od 1500kč/hod plus DPH.

Cena dopravy po Praze v ranních a odpoledních hodinách se připlácí za parkovné v zonách, večer od 18h poptávající hradí dopravu taxi zpět  dle níže uvedené taxi na Prahu 9 ( pokud nebude cesta jinam po Praze )

 

cestovné mimo Prahu Hl. město 8kč za km ( tam i zpět ), nutno se předem domluvit na kalkulaci.

 

Pro více informací pište na mail: abracadabra.cz@gmail.com nebo volejte mob. 777878822

 

( uveďte druh akce, přibližný počet osob, místo – adresu, datum a požadavek na hodiny, nebo další požadavky)

 

 

 

EN

 

Entertainment for Corporate Events, Fortune Teller! Corporate event, private party or birthday celebration with English language. Invent original entertainment for corporate events is not easy, you have a difficult task to entertain your friends or colleagues. You already have a fine restaurant, a castle or a golf course, but what put to good food and drink more? What others might not have had, and it was both fun and interesting? You will invite both Czechs and foreigners? We have for you invite an unusual experience for their event prophetess! Let colleagues reads from Tarrot cards or make a protective amulet like. If the Fortune tallers comes prophetess sympathetic to your action decently in a suit or you will need to have an interesting costume that’s on you and everyone can agree. The fortune teller has more than 22 years of experience and is well known TV show and media, speaks English and Czech and Slovak partially understood Russian. Definitely you will have experience that your guests will remember …

Description

Zábava na Firemní akce, Věštkyně Firemní večírek, soukromá party, nebo oslava narozenin i s Anglickým jazykem. Vymyslet originální zábavu na firemní akci není jednoduché, máte těžká úkol pobavit vaše přátele či kolegy. Již máte vybranou restauraci, zámek nebo golfové hřiště, ale co dát k dobrému jídlu a pití navíc? Co by jiní ještě neměli a bylo to jak zábavné, tak i zajímavé? Budete zvát jak Čechy, tak i cizince? Máme pro Vás, netypický zážitek pozvěte na svoji akci Věštkyni! Nechte kolegům vyložit karty nebo udělat ochranný amulet apod. Jestli přijde sympatická věštkyně na vaši akci decentně v obleku nebo budete mít potřebu zajímavého kostýmu to už je na Vás a na všem se dá dohodnout. Věštkyně – kartářka má více než 22 let zkušeností a je známá i TV pořadu a médií, mluví Česky a Anglicky a rozumí Slovenštině i částečně Ruštině. Rozhodně budete mít zážitek, na který vaši hosté budou vzpomínat …

EN

Entertainment for Corporate Events, Fortune Teller! Corporate event, private party or birthday celebration with English language. Invent original entertainment for corporate events is not easy, you have a difficult task to entertain your friends or colleagues. You already have a fine restaurant, a castle or a golf course, but what put to good food and drink more? What others might not have had, and it was both fun and interesting? You will invite both Czechs and foreigners? We have for you invite an unusual experience for their event prophetess! Let colleagues reads from Tarrot cards or make a protective amulet like. If the Fortune tallers comes prophetess sympathetic to your action decently in a suit or you will need to have an interesting costume that’s on you and everyone can agree. The fortune teller has more than 22 years of experience and is well known TV show and media, speaks English and Czech and Slovak partially understood Russian. Definitely you will have experience that your guests will remember …

 

Platební podmínky:

Cena 1815kč vč DPH je za jednu hodinu v Českém jazyce.
Minimální počet hodin na objednání akce jsou 3h. ( při zvláštní příležitosti možno domluvit méně)
Výklad je možný také v Anglickém jazyce za 2520kč/hod.

Svátky, mikulášské, vánoce, velikonoce, čarodějnice a celý Prosinec a Leden: 1h/ v českém jazyce za 2200kč vč. DPH

Cena dopravy po Praze v ranních a odpoledních hodinách se připlácí za parkovné v zónách od 19h poptávající hradí dopravu taxi zpět na Prahu 9 ( pokud nebude cesta jinam po Praze )

Cestovné mimo Prahu Hl. město 8kč za km ( tam i zpět ) předem dostanete kalkulaci. Cena vlakem či jinak, se kalkuluje vždy na danou akci.

Pokud požadujete kostým od nás připočítává se cena půjčovného cca. od 2000 – 5000kč dle půjčoven, nutno počítat s rezervací dost předem.Většinou si pořadatelé zařizují kostýmy své.

Za rezervaci termínu na akci se hradí záloha ve výši 30% -50% z ceny objednávky předem, záleží na termínu: Prosinec, Leden, velikonoce a jiné svátky 50%.
Při zrušení akce pořadatelem po objednávce, tato částa propadá, jako náhrada nevyužítí termínu. Změna termínu možná dle předešlé domluvy včas.
Pro akce jako jsou: svátky, mikulášské, vánoce, velikonoce,čarodějnice, silvestr a v celém měsíci prosinec a leden apod. se záloha počítá 50% a cena 1hodiny je 2000kč, jelikož zde je mnoho poptávek a vypadnutí znamená ztrátu. Na tyto akce doporučujeme rezervace již od října ci listopadu.

Attendees at corporate events, parties, celebrations, balls or birthdays.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Attendees at corporate events, parties, celebrations, balls or birthdays.”